Holgerspexet

Kontakta Holgerspexet!

Ordföranden

Producenterna

Webmaster

Danssamordnare

Gyckelmanager

Körsam

Kostymchef

Lokalansvarig

Maestro

Manuschef

Mediachef

Musiksamordnare

Qlubmästare

Scenografichef

Holgerspexets gamla hemsida går fortfarande att nå.