Årets spex

Stockholmsutskällningen 1866

Året är 1866 och Industriutställningen i Stockholm har haft en långsam start. Utställningsansvarige Sofi Hazelius misstänker att det låga besökarantalet kan bero på den omedgörlige arkitekten, Oscar Reutersvärd, som gjort byggnaden näst intill omöjlig att hitta i. Dessutom skräms besökarna bort av en viss utställare, Alfred Nobel, och hans explosiva uppfinningar.

Men Sofi Hazelius har en plan. Den tyske gipsgjutaren Franz Jäger anländer snart till utställningen med sin dotter Johanna för att leverera en skalenlig kopia av Molins fontän. I och med detta har fru Hazelius anställt sin blåögda brorson, den unga journalisten August Strindberg, för att skriva ett publiklockande reportage.